VODNÍ ELEKTRÁRNA SEMILY
nástěnná malba, (spolu s  MgA. Tomáš Tichý)